Wydłużenie czasu pracy radiologów i fizjoterapeutów od 2 lipca 2014 r.

06 Maj

            Zmiana czasu pracy radiologów i innych pracowników wynika z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217). Zgodnie ze wspomnianą regulacją ustanowiony został dla wskazanych grup zawodowych trzyletni okres przejściowy, który zakończył się z dniem 1 lipca 2014 r.

Od 2 lipca radiolodzy, radioterapeuci, fizykoterapeuci, patomorfolodzy, a także pracownicy prosektoriów będą pracować tak długo, jak pozostali pracownicy medyczni. Do tej pory pracownicy z tych grup przepracowywali zgodnie z wyznaczonym limitem 5 godzin dziennie, a tygodniowo 25 godzin. Obecnie limity te zostaną zwiększone do 7 godzin i 35 minut dziennie i 37 godzin i 55 minut tygodniowo.

W opinii Ministerstwa Zdrowia dalsze utrzymywanie przywilejów było niezasadne. Żadne z państw członkowskich UE nie stosuje skróconych norm czasu pracy dla wymienionych wyżej grup zawodowych. Zmniejszona liczba godzin pracy dla radiologów  była argumentowana przez długi okres czasu przeciwwskazaniami zdrowotnymi. Zdaniem resortu zdrowia, dzięki nowoczesnym urządzeniom są oni zabezpieczeni przed zagrożeniami wynikającymi z przebywania w swoim miejscu pracy. Zmiany w przepisach prawnych wprowadziły po stronie pracodawców obowiązek modyfikacji obowiązujących w podmiotach leczniczych aktów wewnątrzzakładowych (regulaminów pracy).

Do grup zawodowych objętych nowelizacją należą pracownicy komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):

1)   radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,

2)   fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów.

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka