Zastrzeżenia RPO na temat rozpoznania śmierci mózgu

06 Maj

            Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zgłosiła zastrzeżenia w przedmiocie sposobu postępowania zmierzającego do rozpoznania śmierci mózgu wyrażonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, a dokładniej kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

            Zdaniem RPO opis sposobu postępowania, które zmierza do rozpoznania śmierci mózgu jest wyrażony w sposób wadliwy. Jako aspekt proceduralny określa powtarzalne zachowania ludzkie, ma charakter abstrakcyjny i generalny. Obwieszczenie przybiera zatem w tym zakresie cechy aktu normatywnego. Irena Lipowicz zwraca się w związku z tym do Ministra Zdrowia o uzupełnienie stanowiska we wspomnianej kwestii

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka