Rzecznik Praw Pacjenta: pobieranie opłaty klimatycznej w szpitalach jest bezprawne

06 Maj

            Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska wskazuje, że brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej uzasadniającej pobieranie opłaty uzdrowiskowej (klimatycznej) od pacjentów pozostających w szpitalach uzdrowiskowych na leczeniu szpitalnym.

            W związku z coraz większą liczbą napływających do RPP zgłoszeń pacjentów leczonych w szpitalach uzdrowiskowych odnośnie pobierania w/w opłat przez jednostki samorządu terytorialnego, Krystyna Kozłowska zwróciła się pod koniec kwietnia br. do Ministra Zdrowia z propozycją ujednolicenia zróżnicowanej interpretacji art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).

Osoby fizyczne, które przebywają dłużej niż dobę w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym przyznano status uzdrowiska w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych są zobowiązane do zapłaty opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu. Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest możliwe pobieranie opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej m.in. od osób przebywających w szpitalach. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, czy jest to szpital ogólny czy też uzdrowiskowy.

Podsumowując, pobranie opłaty jest możliwe w przypadku pacjentów przebywających w szpitalu uzdrowiskowym na leczeniu sanatoryjnym, nie jest natomiast dopuszczalne, jeżeli pacjent przebywa w tego typu szpitalu na leczeniu szpitalnym. 

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka