OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zakres pomocy prawnej dla biznesu/firm obejmuje wszelkie sprawy zlecone/powierzone Kancelarii, w tym:

stałe i bieżące doradztwo prawne,/stała obsługa prawna bieżącej działalności firmy
sporządzanie opinii prawnych,

przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów,

analiza prawna przedstawionych przez Klienta projektów umów, statutów, pism oraz innych dokumentów,

udział i reprezentacja Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi Klienta, bankami i innymi podmiotami, reprezentowanie interesów klienta w ramach negocjacji prowadzonych z partnerami biznesowymi;

współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze dla Klienta,

reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym także Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Reprezentowanie przedsiębiorców/ klientów przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz innymi urzędami i instytucjami


rejestracja podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego w systemie elektronicznym


sprawy dotyczące dochodzenia należności, wykonania obowiązków w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego i inne.


Ponadto usługi świadczone w zakresie prawa handlowego obejmują m.in.: reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym przygotowywanie projektów umów spółek;
Obsługa w zakresie procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego

przedsiebiorcow.jpg

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej ?

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Sławomir Bernard Wolfram jest absolwentem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Tam również ukończył studia podyplomowe na kierunku prawa medycznego organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego w Zakładzie Prawa Medycznego...

WYBRANE SPECJALIZACJE

Image
Image
Image
Image

MASZ PYTANIE ?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znamy prawo i umiemy je stosować.

24 235 39-99

517-814-810

sekretariat@adwokat-wolfram.pl

JAK DO NAS TRAFIĆ ?

Kancelaria znajduje się w centrum Gostynina

Kancelaria Adwokacka
ul. Jana Pawła II 2e
09-500 Gostynin

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka