W jednym ze swoich ostatnich sondaży CBOS zapytał polskich pacjentów o błędy medyczne. Wyniki badań wskazują na to, że obecnie częściej niż przed trzynastoma laty pacjenci deklarują, iż stali się ofiarami różnego rodzaju zaniedbań i pomyłek lekarskich. W 2014 r. co czwarty badany zadeklarował, że w jego przypadku postawiona została niewłaściwa diagnoza lekarska lub zalecone zostało błędne leczenie. W 2001…
            Zdecydowana większość postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez wojewódzkie oddziały NFZ wykazała nieprawidłowości w wystawianiu recept i w dokumentacji medycznej. Jedynie w 49 przypadkach (spośród 189 postępowań) nie zostały stwierdzone nieprawidłowości. W pozostałych wykazano błędy w oznaczaniu poziomu odpłatności na receptach, brak oznaczania poziomu odpłatności na recepcie (skutkiem w tym przypadku było zrealizowanie recepty ze zniżką, mimo braku podstaw…
            Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska wskazuje, że brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej uzasadniającej pobieranie opłaty uzdrowiskowej (klimatycznej) od pacjentów pozostających w szpitalach uzdrowiskowych na leczeniu szpitalnym.             W związku z coraz większą liczbą napływających do RPP zgłoszeń pacjentów leczonych w szpitalach uzdrowiskowych odnośnie pobierania w/w opłat przez jednostki samorządu terytorialnego, Krystyna Kozłowska zwróciła się pod koniec kwietnia br. do…
Copyright © 2021 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka