W wyroku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie nr 24109/07 Asiye Genç przeciwko Turcji Europejski Trybunał Praw Człowieka zaznaczył, iż śmierć noworodka w karetce spowodowana nieprzyjęciem go do szpitala, stanowi naruszenie art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tj. prawa do życia. W 2005 r. urodzone przedwcześnie dziecko obywatelki Turcji, z powodu problemów z oddychaniem potrzebowało pomocy specjalistycznego sprzętu, którego brakowało…
            Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zgłosiła zastrzeżenia w przedmiocie sposobu postępowania zmierzającego do rozpoznania śmierci mózgu wyrażonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, a dokładniej kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.             Zdaniem RPO opis sposobu postępowania, które zmierza do rozpoznania śmierci mózgu jest wyrażony w sposób wadliwy. Jako aspekt proceduralny określa powtarzalne zachowania ludzkie, ma charakter abstrakcyjny…
            Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie o sygnaturze akt SDI 43/14 utrzymał w mocy wyrok Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, w którym w stosunku do lekarza Marcina K. wymierzona została kara upomnienia za nieskierowanie noworodka na badania specjalistyczne, a także za niezatrzymanie go w szpitalu, co skutkowało powikłaniami.             W marcu 2009 r. na izbę…
Copyright © 2021 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka