W wyroku z dnia 30 czerwca 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił, iż państwo jest odpowiedzialne za śmierć pacjenta w szpitalu wskutek reakcji alergicznej na podany mu lek. Brak zapewnienia przez władze państwowe właściwego wykonania przepisów zapewniających ochronę życia i zdrowia pacjentów stanowi Naruszenie art. 2 Konwencji o prawach człowieka (prawo do życia).             Skarżącymi w omawianej sprawie…
            Pacjenci cierpiący na nowotwory, w sytuacjach, w których utrudniany jest im dostęp do leczenia bólu, powinni zgłaszać ten fakt Rzecznikowi Praw Pacjenta. Informacje można przekazać bezpośrednio poprzez skorzystanie z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii pod nr tel. 800-190-590 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00). Każda osoba po skontaktowaniu się z Biurem Rzecznika uzyska wskazówki na temat tego, jakie kroki należy podjąć…
            Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zawarte w nich rozwiązania mają posłużyć do ulepszenia ochrony danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta znajdujących się w dokumentacji medycznej, rozszerzony ma zostać krąg osób mających do niej dostęp, zmianie ma ulec sposób działania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz…
Copyright © 2021 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka