Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227).          Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860) do ustawy o…
            Tradycyjne papierowe zwolnienia będą stosowane do końca 2017 r., jednocześnie już od początku roku 2016 możliwe będzie uzyskanie od lekarza zwolnienia w formie elektronicznej.             Do wydawania zwolnień elektronicznych będą upoważnieni przez ZUS lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy, którzy założą bezpłatnie profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS albo posiadający aplikację gabinetową zintegrowaną z Platformą Usług ZUS.…
           Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują sposobu postępowania z materiałami przekazanymi do diagnostyki laboratoryjnej. Brak jest unormowań wskazujących na charakter takich materiałów, czy też okres ich przechowywania. Ponadto, nie została uregulowana kwestia ich wydawania odpowiednim pomiotom oraz niszczenia tego typu materiałów. W związku z napływającymi do Rzecznika Praw Pacjentów licznymi zgłoszeniami od pacjentów w kwestii odmowy…
Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka