Brak zasad finansowania świadczeń w projekcie ustawy o leczeniu niepłodności

            W opinii Konfederacji Lewiatan mankamentem projektu ustawy o in vitro jest brak jednoznacznego uregulowania kwestii możliwości finansowania bądź współfinansowania ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia niepłodności. Ma to istotne znaczenie w sytuacji zastosowania procedur pobierania komórek rozrodczych od osób znajdujących się w stanie niebezpieczeństwa utraty bądź istotnego upośledzenia zdolności płodzenia wskutek choroby lub urazu.

            Konfederacja Lewiatan podkreśla, że z projektu ustawy wynika jedynie, że zwrot kosztów przysługuje za określone czynności w ramach procedury medycznie wspomaganej prokreacji. W projekcie przedstawione zostały oszacowane koszty, jednakże wskazują one jedynie na wydatki niezbędne do funkcjonowania rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków, związane z kontrolą jednostek czy funkcjonowaniem Rady do Spraw Leczenia Niepłodności, czyli głównie koszty o charakterze administracyjnym.

            - W konsekwencji może okazać się, że procedura medycznie wspomaganej prokreacji będzie faktycznie niedostępna dla większości osób. Zasadnym wydaje się zatem, aby chociaż w uzasadnieniu zawrzeć informację, w jakim zakresie będzie istniała możliwość finansowania procedury ze środków publicznych - mówi Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka