Podsumowanie roku działania rządowego programu in vitro

  Od 1 lipca 2013 r. trwa rządowy program dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. W ramach prowadzonych działań blisko 8 000 par jest w trakcie leczenia, liczba ciąż wynosi 2559, urodziło się 214 dzieci. Spośród  zarejestrowanych 11 789 par do leczenia zakwalifikowało się 8 685.

            Program „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego” przyjęty został na lata 2013-2016. W ciągu trzech lat trwania programu ma z niego skorzystać ok. 15 tys. par. Każda z nich po rozpoznaniu niepłodności przez lekarza oraz przedstawieniu udokumentowania na potwierdzenie nieskuteczności dotychczasowego leczenia trwającego co najmniej 12 miesięcy będzie mogła zostać zakwalifikowana do programu. Dotychczas osoby objęte programem musiały same pokrywać koszty leków niezbędnych do stymulacji jajeczkowania, które wahały się od 4 do 8 tysięcy złotych w trakcie jednego cyklu. Obecnie leki stosowane w leczeniu niepłodności są refundowane, na nowej liście preparatów pojawiło się 13 leków najczęściej stosowanych w terapii.

Na podstawie określonych przez Ministerstwo Zdrowia kryteriów wyznaczone zostały ośrodki będące realizatorami programu, lekarze w nich pracujący podejmować będą decyzje odnośnie zakwalifikowania konkretnej pary do programu. Pary objęte programem rządowym będą miały możliwość skorzystać z dofinansowania trzech cykli leczniczych. Bez znaczenia pozostaje przy tym status prawny pary, z dobrodziejstw programu mogą także korzystać osoby nie pozostające ze sobą w związku małżeńskim. Na terenie całego kraju stosowane są jednakowe kryteria kwalifikacji.

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka