Deklaracja współpracy między MSZ i NFZ w sprawie leczenia za granicą

Artur Nowak-Far, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisali 25 września 2014 r. porozumienie w sprawie ścisłej współpracy dotyczącej informowania pacjentów o leczeniu za granicą. Efektem podjętej współpracy ma być zwiększenie wiedzy Polaków na temat przepisów unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń zdrowotnych.

            - Ważną funkcją państwa jest zapewnienie obywatelowi dobrej opieki za granicą, a wiedza o systemie zabezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej jest niezbędna, aby można z niego efektywnie korzystać – powiedział podczas podpisywania porozumienia Artur Nowak-Far. Porozumienie zakłada wspólne działania informacyjne na temat możliwości korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli naszego kraju przebywających, zamieszkujących lub pracujących w państwach członkowskich UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Osoby zatrudnione w Narodowym Funduszu Zdrowia mają informować i szkolić polskich pacjentów w krajach UE odnośnie uprawnień do leczenia, MSZ natomiast, poprzez placówki dyplomatyczne, ma w ramach współpracy zapewnić wsparcie na poziomie organizacyjnym i logistycznym.

            MSZ od lat podejmuje działania mające na celu usprawnienie kontaktów z urzędami i instytucjami w obcych państwach, a także zagwarantowanie obywatelom naszego kraju wiedzy o ich prawach i obowiązkach w związku z nasilającymi się w ostatnim 10-leciu wyjazdami Polaków do krajów członkowskich.

            - Chodzi o to, żeby pacjenci zwracając się do konsula mieli możliwość wsparcia technicznego. My przygotowujemy informacje i wskazujemy, na co zwrócić uwagę. Pokazujemy, że te systemy są różne od naszych. Chcemy tę wiedzę na bieżąco wymieniać z przedstawicielami ambasad i konsulatów w krajach Unii Europejskiej - powiedział  Tadeusz Jędrzejczyk.

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka