Od stycznia 2016 r. możliwe będzie uzyskanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego.

06 Maj

            Tradycyjne papierowe zwolnienia będą stosowane do końca 2017 r., jednocześnie już od początku roku 2016 możliwe będzie uzyskanie od lekarza zwolnienia w formie elektronicznej.

            Do wydawania zwolnień elektronicznych będą upoważnieni przez ZUS lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy, którzy założą bezpłatnie profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS albo posiadający aplikację gabinetową zintegrowaną z Platformą Usług ZUS.

            Tego typu rozwiązanie ma skrócić czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia. Z usprawnień będzie można skorzystać dzięki wpisaniu numeru PESEL pacjenta, co spowoduje automatyczne udostępnienie jego danych łącznie z danymi członków rodziny oraz pracodawców. Dane w systemie PUE umożliwią także lekarzowi wgląd do zwolnień wystawionych wcześniej. Jednocześnie, przy wpisaniu nazwy choroby pojawi się jej kod literowy oraz numer statystyczny.

            E-zwolnienie zostanie następnie samoczynnie przekazane przez system do ZUS, potem ZUS prześle je elektronicznie do pracodawcy na jego profil informacyjny. Nie będzie już konieczne osobiste dostarczanie zwolnienia, ani przechowywanie jego kopii przez lekarza. Pracodawca będzie miał możliwość założenia bezpłatnego profilu na PUE ZUS, co umożliwi mu wgląd w informacje o zwolnieniach jego pracowników. Zwolnienie w formie elektronicznej będzie można wydrukować na żądanie pracownika lub w sytuacji, gdy pracodawca nie będzie posiadał swojego profilu w systemie PUE.

            W przypadku, gdy dany pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, każdy pracodawca posiadający konto na PUE ZUS będzie poinformowany drogą elektroniczną o fakcie wystawienia przez lekarza zwolnienia.

            Jeżeli pracodawca będzie chciał skontrolować pracownika, który przebywa na zwolnieniu, będzie on mógł skierować do ZUS wniosek o kontrolę konkretnej osoby. W systemie PUE dostępna będzie także funkcja „Złóż wniosek o kontrolę zaświadczenia”.

            Nowy system elektroniczny będzie dawał także możliwość skierowania pacjenta na rehabilitację, w przypadku, gdy numer choroby wpisany przez lekarza będzie należał do schorzeń, dla których ZUS prowadzi rehabilitację. 

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka