Kasy fiskalne będą obowiązkowe dla lekarzy i dentystów

06 Maj

            Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad projektem nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Proponowane zmiany mają doprowadzić do objęcia obowiązkiem stosowania kas podatników świadczących usługi lekarskie, dentystyczne, prawnicze, fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, a także polegające na naprawie pojazdów samochodowych. W założeniu nowe regulacje prawne mają obowiązywać przez 2 lata: 2015 i 2016.

            Resort finansów tłumaczy, że zmiany mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów w sytuacjach, gdy brak dokumentu potwierdzającego nabycie określonych usług utrudnia bądź uniemożliwia dochodzenie swoich praw. Jednocześnie mają one służyć ochronie interesów uczciwych podatników w branżach szczególnie narażonych na nieuczciwą konkurencję ze strony przedsiębiorców niewykazujących swych rzeczywistych dochodów po to, by uniknąć stosowania kas fiskalnych.

            W stosunku do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej obowiązek posiadania kas rejestrujących ma być wprowadzany stopniowo, czyli po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia działalności. Dodatkowo, istotna część kosztów zakupu kas ma być refundowana z budżetu państwa (90% ceny zakupu każdej z kas – bez podatku, nie więcej niż 700 zł), wspierając tym samym zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka