Kobiety w ciąży objęte zostały nieodpłatną pomocą prawną

06 Maj

         Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227).

          Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860) do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wprowadzono nową kategorię osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – kobiety w ciąży, które swoje uprawnienia będą wykazywały przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. Nieodpłatna pomoc prawna dla wskazanej kategorii osób będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

          Dodatkowo nowelizacja wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety w ciąży będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka