Rzecznik Praw Pacjenta o prawie do leczenia bólu

06 Maj

            Pacjenci cierpiący na nowotwory, w sytuacjach, w których utrudniany jest im dostęp do leczenia bólu, powinni zgłaszać ten fakt Rzecznikowi Praw Pacjenta. Informacje można przekazać bezpośrednio poprzez skorzystanie z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii pod nr tel. 800-190-590 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-21:00). Każda osoba po skontaktowaniu się z Biurem Rzecznika uzyska wskazówki na temat tego, jakie kroki należy podjąć w danym przypadku, a także informacje o przysługujących jej środkach prawnych.

Po uzyskaniu informacji co najmniej uprawdopodabniających naruszenie praw pacjenta, RPP może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Przykładowo podaje się, że w zakresie leczenia bólu przedmiotem postępowania może być brak poszanowania przysługującego pacjentowi prawa do świadczeń zdrowotnych zgodnych z najbardziej aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz prawo do uszanowania godności i intymności, obejmujące uprawnienia pacjenta w stanie terminalnym do pomocy w zakresie łagodzenia bólu i innych cierpień.

W kwietniu 2015 r. Rzecznik Praw Pacjenta po wejściu w życie na początku tego roku tzw. pakietu onkologicznego, w związku z problematyczną kwestią leczenia bólu u osób dotkniętych nowotworem, wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z postulatem włączenia do pakietu onkologicznego odpowiednich postanowień na temat leczenia bólu u każdego z leczonych pacjentów.

Opisywana problematyka leczenia bólu u chorych odnosi się także do innych obszarów medycyny, m. in. ortopedii, ginekologii, opieki paliatywnej lub onkologii. Na potrzeby leczenia ostrego bólu pooperacyjnego przygotowane zostały przez anestezjologów odpowiednie zalecenia oraz wytyczne. Ukazują się one w postaci publikacji i zostały skonsultowane m. in. z Towarzystwem Chirurgów Polskich, Towarzystwem Ortopedii i Traumatologii, a także z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym.

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka