Pacjenci o błędach i zaniedbaniach lekarskich

06 Maj

W jednym ze swoich ostatnich sondaży CBOS zapytał polskich pacjentów o błędy medyczne. Wyniki badań wskazują na to, że obecnie częściej niż przed trzynastoma laty pacjenci deklarują, iż stali się ofiarami różnego rodzaju zaniedbań i pomyłek lekarskich. W 2014 r. co czwarty badany zadeklarował, że w jego przypadku postawiona została niewłaściwa diagnoza lekarska lub zalecone zostało błędne leczenie. W 2001 r. tego typu zdarzenia deklarował co szósty pacjent.

Jeśli chodzi o zaniedbania i błędy medyczne, w 2014 r. zetknął się z nimi co trzeci pacjent. W roku 2001 r. tego typu sytuacje zgłaszał co czwarty z ankietowanych.

Lekarskie pomyłki przy określaniu co dolega pacjentowi i w konsekwencji przy zaleconym następnie leczeniu w ubiegłym roku zgłosiło 26% badanych, w 2001 r. natomiast 17%.

15% osób biorących udział w sondażu CBOS zadeklarowało błędy w diagnozie w przypadku, gdy pacjentami były dzieci, 14 lat temu tego typu sytuacja miała miejsce w stosunku do 11%.

Błędne leczenie szpitalne lub nieprawidłowy zabieg operacyjny, wydanie nieprawidłowej recepty lub niewłaściwej dawki leku w aptece: w 2014 r. – 7% ankietowanych, w 2001 r. – 5%.

Omyłkowe podanie niewłaściwego lekarstwa lub nieprawidłowej dawki leku podczas pobytu w szpitalu: 2014 r. -5% osób, 2001 r. - 3% pytanych.

Jedynie pytanie o wyniki analizy krwi wykazały poprawę w tej dziedzinie. Z błędami w tym zakresie w roku 2014 spotkało się 4% osób, natomiast w roku 2001 – 5%.

Copyright © 2024 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka