Odszkodowanie za błąd lekarza zwolnione z podatku

06 Maj

            Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2014 r.  (sygn. akt ITPB2/415-318/14/KK) świadczenia otrzymywane i wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej w formie zadośćuczynienia, odszkodowania, a także renty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

            W rozpatrywanej sprawie podatnik twierdził, że otrzymana kwota odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz renta z tytułu nieprawidłowego postępowania szpitalnego przez personel medyczny nie podlega opodatkowaniu. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia tego typu z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i szpitala. Podobne stanowisko zajął też fiskus, w opinii którego odszkodowanie i zadośćuczynienie należą do szczególnych rodzajów świadczeń polegających na naprawieniu szkody. Służą one bowiem naprawieniu uszczerbku doznawanego przez osobę poszkodowaną we wszystkich rodzajach dóbr prawnie chronionych (materialnych i niematerialnych). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest natomiast rodzajem ubezpieczenia majątkowego.

Copyright © 2023 Sławomir Wolfram - Kancelaria Adwokacka